Banner 1 Banner 2
054.3030901
מאדי

ייעוץ הנקה בבית החוליםמיד לאחר הלידה נגיע אלייך לבית החולים ונעניק לך ייעוץ שיסייע בצעדים הראשונים בדרך להנקה מוצלחתבמטרה שתשתחררי מבית החולים כבר כאם מניקה, בטוחה ביכולתך להניק אחרי הדרכה פרטנית והנחיה מעשית שלנו.

כל אישה שמניקה לראשונה בחייה זקוקה להדרכה ולתמיכה. לא בכל בתי החולים יש יועצות, וגם כך זמינותן מצומצמת - המעט שיש מתחלק על עשרות יולדות – ולא מאפשר ייעוץ איכותי, אישי ובלתי מוגבל בזמן לכל יולדת. בכל מקרה, השירות זמין רק בטווח שעות היום בבית החולים - המוגבל עד שעות הצהריים ללא ערבים סופי שבוע וחגים.

הפשרה – לדחות הנקה לבית או לשלב אותה עם בקבוק - עלולה להתגלות כאם כל הטעויות.


אם לאחר הלידה חשה או חוששת מכל סיבה שהיא שההנקה איננה מתנהלת כהלכה - קראי לנו מיד לבית החולים,
ונעניק לך כבר שם יעוץ הנקה אישי.

אם כל הטעויות היא דחיית תחילת ההנקה לטובת מנוחה והתאוששות מהלידה, כשבינתיים צורכי התינוק נענים מבקבוק בתינוקייה והנקה לסירוגין. דווקא הימים הראשונים חשובים ביותר – לבריאות חיסון וחיזוק הילד, ולביסוס ההנקה,

או כפי שממליץ משרד הבריאות -"איך למנוע קשיים בהנקה? להתחיל בהנקה סמוך ביותר לזמן הלידה".

מנוחה הכרחית לתפקודה האישי של היולדת ולטובת התינוק, אולם היא צריכה להתבצע תוך וסביב ההנקה – ולא במקומה, בכדי להימנע מבעיות רבות בהמשך, בעיות שאת כולן נפתור- אך מכולן עדיף להימנע.

שני טיפים:

  1. שמרי את מספר הטלפון שלנו בנייד שלך, או בתיק שאת מכינה לבית החולים, למקרה ותזדקקי לנו.

  2. כשחסרות יועצות הנקה, האחיות בתינוקיה משתדלות מתוך רצון טוב לעזור לאימהות שמתקשות. אלא שבמקרים רבים העזרה מתגלה בדיעבד כבעייתית: לא כל אם שהיניקה בעבר, או אחות עם נסיון בטיפול בתינוקות באמת מבינה בכך. אנחנו ממליצות לך להיעזר רק בשירותיהן של יועצות הנקה מוסמכות.

דעי שבבתי חולים רבים בעולם תנאי לשחרור האם לביתה הוא אישור מטעם יועצת הנקה מוסמכת – על הנקה מוצלחת!


לפרטים נוספים ולתאום ייעוץ אפשר להתקשר לדניאלה 054-3453833
למאדי 054-3030901
או ללחוץ כאן