Banner 1 Banner 2
054.3030901
מאדי

סילבוס קורס הכנה ללידה
פגישה


נושאי הלימוד והשיחה

תרגול מעשי

פגישה ראשונה

 • ציפיות לקראת הלידה –"תכנית לידה".
 • דגשים בבחירת בית חולים.
 • הבנת הפיזיולוגיה של הלידה: מה מרגישים, למה לצפות, מה "נורמלי", הבנת המדדים להתקדמות בלידה.
 • כיצד ניתן לקדם את הלידה?
 • איסוף דם טבורי או השהיית ניתוק חבל הטבור.
 • תרגול שרירי רצפת אגן פלוס תרגילים לבית.
 • התמודדות עם צירים בבית.

פגישה שנייה

 • סימנים מבשרי לידה – מתי הולכים לבית חולים.
 • רצפת האגן – מבנה וכיצד להגן עליה בהיריון ובלידה.
 • אפידורל ומשככי כאבים.
 • כיצד ליצור תקשורת מועילה עם הצוות בחדר לידה.
 • כיצד למקסם את עזרת המלווה בלידה.
 • תרגול שרירי רצפת אגן
 • התמודדות עם צירים במיון ובחדר לידה

פגישה שלישית

 • הכנה להנקה  
 • הנקה בחדר לידה
 • הנקה לאחר ניתוח קיסרי או לידה ממושכת, או לידה מכשירנית.
 • עיסוי פירנאום.
 • מה עושים בצירי הלחץ דחיפת העובר.

פגישה רביעית

 • פוסט פארטום – לאחר הלידה
 • הצרכים הראשוניים של התינוק.
 • דגשים לטיפול בתינוק בבית.
 • הסתגלות להורות חדשה.
 • זוגיות לאחר לידה.
 • דיכאון לאחר לידה.
 • תרגול