Banner 1 Banner 2
054.3030901
מאדי

מספר שעות שינה מומלצות
לכמה שעות שינה זקוק התינוק שלנו?

גיל התינוק כמות שעות שינה מומלצות כמות שעות שינה בלילה כמות שעות שינה במהלך הלילה
0-1 חודשים 16-18 שעות ביממה מחולק על פני היממה מחולק על פני היממה
1-2 חודשים 15-17 שעות ביממה 8 וחצי עד 10 שעות 6-7 שעות מחולקות ל3-4 פרקי שינה
3-6 חודשים 15 שעות ביממה 10 שעות 5 שעות מחולקות ל3 פרקי שינה
6-8 חודשים 14 וחצי שעות ביממה 11 שעות 3 פרקי שינה
9-12 חודשים

14 וחצי שעות ביממה

11 שעות 2 פרקי שינה
13-18 חודשים 13 שעות ביממה 11 שעות שינה אחת
1.5-2 שנים 12-13 שעות ביממה 11 שעות שעה עד שעתיים פעם ביום
2-3.5 שנים 12 שעות ביממה 10 וחצי שעות שעה וחצי פעם ביום
3.5-5 שנים 11 וחצי שעות ביממה 11 וחצי שעות לרוב אין שינה במהלך היום

חשוב לציין שמדובר בחלוקה ממוצעת ולכל ילד יש את הצרכים והזמנים שלו.

חשוב לציין שהכוונה היא לא לשעות שינה רצופות בלילה - כמות הארוחות בלילה: בהתאם לגיל ומשקל התינוק.